- Là ngành đào tạo nhân lực nghiên cứu, phân tích, thiết kế, triển khai, quản trị các công nghệ và hệ thống năng lượng; năng lực thiết kế, chế tạo, thử nghiệm vật liệu, thiết bị dùng trong kỹ thuật năng lượng, hệ thống năng lượng.....; năng lực làm việc ở các vị trí kỹ thuật triển khai và vận hành.

- Sinh viên được cung cấp kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật sản xuất và tiêu thụ năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo: Thiết kế, lắp đặt thiết bị, hệ thống;Vận hành, bảo dưỡng thiết bị; Tư vấn công nghệ.

- Việc làm: Các cử nhân/kỹ sưNgành công nghệ kỹ thuật năng lượnglà chuyên viênnghiên cứu, phân tích, thiết kế, triển khai, quản trị các công nghệ và hệ thống năng lượng tại các tổ chức, công ty trong lĩnh vực năng lượng – năng lượng tái tạo