Đăng nhập hệ thống Hotline: 02923. 898 167

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đợt xét tuyển: Liên kết 2019 (Đợt 4)


  • -
  • -
  • -
Email:

Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (Mã trường: KCC)
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)
NGUYỆN VỌNG 1

NGUYỆN VỌNG 2
Ngành xét tuyển :

Có đăng ký xét tuyển vào trường khác:
Mã trường: Tên trường:
 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.

Gửi hồ sơ Nhập lại
Lưu ý:

Ký hiệu bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin.