Ngày 30/5/2017, tại Hội thảo “Liên kết, hợp tác với các trường đại học, cao đẳng trong đào tạo, ươm tạo ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp”, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại hội thảo, Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Dương Thái Công, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và ông Phạm Minh Quốc, Giám đốc Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã đại diện ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị.  

Việc ký Bản ghi nhớ nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị về định hướng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, sử dụng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất một cách hiệu quả để phục vụ tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ của giảng viên, sinh viên,... tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động khởi nghiệp nhằm thông tin đến sinh viên, học viên cao học,… về ý tưởng, văn hóa khởi nghiệp, kinh doanh, gắn với sự khám phá và đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

 (Đưa tin: Phòng Chính trị - Quản lý sinh viên)