Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản xét tuyển tại đây

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây