BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN GIAI ĐOẠN 2016-2018

 

STT

Trường/Ngành, nhóm ngành

Điểm trúng tuyển

Điểm sàn

2016

2017

2018

2016

2017

2018

1

Khoa học máy tính

15.5

15.5

14.5

15

15.5

13.5

2

Hệ thống thông tin

15.5

15.5

14.25

15

15.5

13.5

3

Kỹ thuật phần mềm

16

16.5

16

15

15.5

14

4

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

15

15.5

13

15

15.5

13

5

Quản lý công nghiệp

16.75

16

16

15

15.5

13.5

6

Quản lý xây dựng

15.5

15.5

13

15

15.5

13

7

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

15.5

15.5

13

15

15.5

13

8

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

15.5

15.5

14.5

15

15.5

13.5

9

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

16.5

15.5

14.5

15

15.5

14

10

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

15.5

15.5

14.5

15

15.5

13.5

11

Công nghệ thực phẩm

17.25

16.5

15.5

15

15.5

14.5

12

Công nghệ sinh học

 

 

13

 

 

13