TT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển THPT

Điểm trúng tuyển học bạ

1

7480101

Khoa học máy tính

13.5

18

2

7480109

Khoa học dữ liệu

13

3

7480104

Hệ thống thông tin

13.5

4

7480103

Kỹ thuật phần mềm

14.5

5

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

13

6

7510601

Quản lý công nghiệp

14.5

7

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

15

8

7580302

Quản lý xây dựng

13

9

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

13.5

10

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

14

11

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

14

12

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

14

13

7540101

Công nghệ thực phẩm

15

14

7420201

Công nghệ sinh học

13.5