Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2016 đợt 1

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2016, bổ sung đợt 1

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2016, bổ sung đợt 2

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2016 đợt 2

Danh sách thí sinh truyển tuyển đại hcoj chính  năm 2016  đợt 3