Xem hướng dẫn tại đây.

Tải mẫu Sơ yếu lý lịch tại đây.