THỜI GIAN TUYỂN SINH 2022

Stt

Ngày thực hiện

Nội dung

Ghi chú

1

Trước 17 giờ, ngày 12/7/2022

Khóa hệ thống đăng ký xét tuyển của Trường

 

2

14/7/2022 đến 17/7/2022

Thông báo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển

 

3

Trước 17 giờ, ngày 21/7/2022

Cập nhật danh sách đạt sơ tuyển lên hệ thống Bộ GDĐT

 

4

22/7/2022 đến Trước 17 giờ ngày 20/8/2022

Thí sinh đăng kí, điều chỉnh NVXT trên hệ thống Bộ GDĐT (nguyện vọng cao nhất)

Quan trọng

Địa chỉ đăng ký:

Thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

5

21/8/2022 đến Trước 17 giờ ngày 31/8/2022

Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự NVXT và nộp lệ phí trên hệ thống Bộ GDĐT các nguyện vọng có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển

Quan trọng

Địa chỉ đăng ký:

Thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

6

03/9/2022 đến Trước 17 giờ ngày 15/9/2022

Nhà trường thực hiện lọc ảo xét tuyển trên hệ thống Bộ GDĐT và nhóm phía nam

Quan trọng

7

Ngày 16/9 đến trước 17 giờ ngày 17/9/2022

Nhà trường Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1

Quan trọng

8

Ngày 16/9 đến

Trước 17 giờ ngày 30/9/2022

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Bộ GDĐT và làm thủ tục nhập học tại Trường

Quan trọng

Địa chỉ:

Thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

9

Từ ngày 01/10/2022 đến 19/12/2022

Nhà trường Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 nếu còn chỉ tiêu