Xem chi tiết thông báo tại đây.

 

 Đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 tại đây.