•  

  1. Thông tin chung

   

  1.1

  Tên chương trình

  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

   

  1.2

  Trình độ đào tạo

  Đại học

   

  1.3

  Thời gian đào tạo

  4 – 4.5 năm

   

  1.4

  Tổng số tín chỉ

  150 tín chỉ

   

  1.5

  Đơn vị quản lý

  Khoa Quản lý Công nghiệp

   

  2. Mục tiêu tổng quát

   

   

  2.1

   

  Chương trình đào tạo Đại học chính quy Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, kỹ thuật chuyên môn toàn diện, năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh lực logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

   

  2.2

           Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   

  3. Mục tiêu cụ thể

   

  3.1

           Có kiến thức lý luận chính trị cơ bản như Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   

  3.2

  Có kiến thức nền tảng về toán học và khoa học tự nhiên đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

   

  3.3

  Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn và các công cụ cần thiết để thể hiện vai trò người kỹ sư trong việc phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai, vận hành, và cải tiến hiệu quả hệ thống logistics và chuỗi cung ứng.

   

  3.4

  Có kiến thức và kỹ năng hoạch định chiến lược, lên kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ logistics và vận tải.

   

  3.5

  Áp dụng kiến thức về ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.

   

  3.6

  Có các kỹ năng đánh giá, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lãnh đạo,… tạo tiền đề cho việc phối hợp với các ngành khác để giải quyết các vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực liên quan đến logistics và chuỗi cung ứng.

   

  3.7

  Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự học, tự đào tạo, kỹ năng thích nghi và phát triển trong các môi trường làm việc liên ngành.

   

  3.8

  Có kỹ năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

   

  3.9

  Có tính chuyên nghiệp trong sinh hoạt và làm việc, làm việc có kế hoạch, khoa học; có tinh thần hợp tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có thái độ tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. Yêu nước, yêu ngành nghề; làm việc theo pháp luật và có ý thức bảo vệ môi trường.

   

  4. Năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng

   

  4.1

  Về kiến thức

  - Nắm vững và vận dụng tốt các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; An ninh quốc phòng và thể lực; Các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn và ngoại ngữ.

  - Tiếp thu tốt các kiến thức về pháp luật, địa lý, kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên,… một cách logic và tích cực.

  - Khả năng ứng dụng các kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.

  - Nắm vững các kiến thức cơ sở ngành để vận dụng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan trong các lĩnh vực kinh tế, logistics, quản trị,…

  - Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng và công cụ tiên tiến trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng vào công việc.

  - Có khả năng thực hiện các thử nghiệm, phân tích, diễn giải kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ. Có khả năng phát hiện các vấn đề trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng; phân tích và giải quyết chúng.

  - Có khả năng hiểu và vận dụng các kiến thức nền tảng về khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, khoa học kinh tế và quản trị.

  - Có khả năng phân tích, đánh giá, thiết kế và điều hành các hoạt động logistics và chuỗi cung ứng một cách tối ưu hóa nhằm giảm chi phí vận hành. Có khả năng thiết kế một hệ thống, một bộ phận, hoặc một quy trình trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.

  - Có kiến thức và kỹ năng liên quan đến các hoạt động chuỗi cung ứng như lập kế hoạch nhu cầu, mua hàng, kiểm soát hàng tồn kho, xử lý vật liệu, vận chuyển, kho bãi, đóng gói sản phẩm hỗ trợ dịch vụ và chiến lược quản lý chuỗi cung ứng.

   

  4.2

  Về kỹ năng

  - Có khả năng nhận định về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Có khả năng tự rèn luyện thể chất. Có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề liên quan đến logistics và chuỗi cung ứng, có khả năng trình bày và viết báo cáo. Có khả năng đọc hiểu và viết được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo các mô hình toán để giải quyết các bài toán tối ưu.

  - Có kỹ năng viết, thuyết trình, tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề, có khả năng trình bày và viết báo cáo, đọc hiểu và viết được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh, tìm kiếm và sử dụng các tài liệu chuyên môn phục vụ cho công việc.

  - Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự học, tự đào tạo, kỹ năng thích nghi và phát triển trong các môi trường làm việc liên ngành. Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là thành viên hoặc nhóm trưởng trong một nhóm quản lý.

  - Ứng dụng được công nghệ thông tin vào việc soạn thảo, lập các báo cáo chuyên môn và nghiên cứu khoa học, có khả năng sử dụng phần mềm ứng dụng chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.

   

  4.3

  Đạo đức nghề nghiệp

   

  - Có ý thức không ngừng học hỏi và trau dồi nghề nghiệp, có khả năng tự định hướng để phát triển nghề nghiệp; Có khả năng tự nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên ngành Logistics và các lĩnh vực liên quan.

  - Có khả năng nhận định và đưa ra được kết luận trong các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành và xử lý tốt các tình huống chuyên môn, có lý luận chặt chẽ, đúng pháp luật.

  - Có khả năng hợp tác, tổ chức, lãnh đạo và làm việc nhóm. Có ý thức và khả năng về đảm bảo chất lượng, tiến độ và liên tục cải tiến trong công việc. Có tư duy tích cực, thể lực tốt, yêu ngành nghề và đất nước.

   

  5. Các công việc/vị trí tiềm năng

   

  5.1

         Nhân viên điều hành hoặc quản lý tại các phòng ban của những doanh nghiệp dịch vụ logistics, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp có nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa (phòng điều phối vận tải tại hãng hàng không, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng chứng từ xuất nhập khẩu, phòng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng cung ứng vật tư, phòng dịch vụ khách hàng, phòng quản lý kho vận,…)

   

  5.2

           Làm việc tại các sở ban ngành liên quan (Sở Công thương, Cục Hải quan,…)

   

  5.3

  Nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hoặc ngành gần.

   

  5.4

  Có thể học thêm bằng đại học thứ hai hoặc các bậc học sau đại học về Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Quản lý Công nghiệp hoặc các ngành kinh tế liên quan