VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

256 Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

tuyensinh@ctuet.edu.vn 07103. 898 167

Liên kết
Liên hệ online
 

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

256 Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

tuyensinh@ctuet.edu.vn

Phòng Đào tạo: 02923. 898 167
Trung tâm Ngoại Ngữ: 02923. 890 698
TT Đào tạo, Bồi dưỡng & CGCN: 02923. 891 302

  • online 9
  • Tổng 267.525