1. Thông tin chung

1.1

Tên chương trình

NGÔN NGỮ ANH

1.2

Trình độ đào tạo

Đại học chính quy

1.3

Thời gian đào tạo

3.5 - 4 năm

1.4

Tổng số tín chỉ

130 tín chỉ 

1.5

Đơn vị quản lý

Khoa Khoa học xã hội

2. Mục tiêu tổng quát

2.1

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo ra những cử nhân khoa học xã hội nhân văn (Bachelor of Art) có phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm xã hội; có kiến thức và năng lực chuyên môn; năng động, sáng tạo; có ý thức tổ chức kỷ luật và có sức khỏe để phục vụ ngành nghề, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước, đáp ứng được nhu cầu xã hội trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế đất nước.

2.2

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có kỹ năng ngoại ngữ thứ 2, ứng dụng công nghệ thông tin, giao tiếp xã hội, các kỹ năng mềm,… đáp ứng yêu cầu công việc và mục tiêu học tập suốt đời.

3. Mục tiêu cụ thể

3.1

Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, ngôn ngữ, văn hóa, con người và xã hội để phục vụ phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân của người học.

3.2

Trang bị kiến thức chuyên môn theo hai định hướng: (1) biên - phiên dịch và (2) giảng dạy - nghiên cứu.

3.3

Trang bị kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường hội nhập và đa văn hóa, đặc biệt là trong môi trường làm việc thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp.

3.4

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành Ngôn ngữ Anh và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ. Có ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, cộng đồng; ý thức phục vụ đất nước và đạo đức nghề nghiệp.

4. Năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh

4.1

Về kiến thức

-       Sinh viên nắm vững các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận chính trị, Khoa học xã hội - nhân văn.

-   Hiểu và vận dụng những kiến thức pháp luật cơ bản vào cuộc sống và nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt các nghĩa vụ công dân và bảo vệ lợi ích chính đáng của bản thân và cộng đồng. Hiểu biết về con người và môi trường, có thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức, phân tích, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực.

-          Sinh viên nắm vững các khối kiến thức chuyên ngành theo hai định hướng: (1) biên - phiên dịch và (2) giảng dạy - nghiên cứu:

-          Hiểu, phân tích được những cơ sở lý thuyết, kỹ thuật biên dịch và phiên dịch, và ứng dụng hiệu quả những lý thuyết và kỹ thuật này vào thực tế công tác dịch thuật ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

-          Hiểu rõ, tổng hợp và vận dụng được các kiến thức liên quan về giáo dục học, ngôn ngữ học, bản ngữ và ngôn ngữ thứ hai/ngoại ngữ, nắm vững về phương pháp giảng dạy... trong hoạt động giảng dạy bằng tiếng Anh.

4.2

Về kỹ năng

-   Khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết đạt trình độ C1 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

-    Khả năng hiểu và diễn đạt ngôn ngữ bằng tiếng Anh phù hợp, hiệu quả trong nhiều tình huống giao tiếp trong các môi trường làm việc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

-   Khả năng tư duy phản biện, lập luận và tranh luận; phân tích văn bản, đánh giá, tổng hợp và xử lý thông tin trong công việc ở các lĩnh vực liên quan dựa trên các kiến thức về ngôn ngữ học và văn hóa.

-     Khả năng tự nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn thuộc ngành ngôn ngữ Anh và các lĩnh vực liên quan cũng như tiếp cận, nghiên cứu và triển khai các hoạt động dịch thuật, giảng dạy, nghiên cứu.

-   Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày, thuyết trình và nói trước công chúng, linh hoạt và năng động trong môi trường làm việc.

-      Khả năng hoạt động hiệu quả khi làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

-      Có khả năng giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ thứ 2 (tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). Ứng dụng được tin học vào việc soạn thảo, lập các báo cáo chuyên môn và nghiên cứu khoa học, có khả năng sử dụng phần mềm dạy/học tiếng Anh và các phần mềm văn phòng cơ bản khác, khai thác và sử dụng Internet.

4.3

Đạo đức nghề nghiệp

 

-        Đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức, sức khoẻ tốt, ứng dụng tốt kiến thức chuyên ngành, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

-      Có năng lực tổ chức thực hiện công việc, tự học và tự nghiên cứu, rèn luyện để phát triển bản thân. Thể hiện tác phong công nghiệp, làm việc có kế hoạch và khoa học.

-       Có lối sống lành mạnh, trung thực; tôn trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tôn trọng và tiếp thu có chọn lọc các yếu tố văn hóa của các nước, dân tộc khác.

5. Các công việc/vị trí tiềm năng mà cử nhân Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhận

5.1

Làm việc ở nhiều vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dự án nhà nước và tư nhân thuộc các lĩnh vực: ngoại giao, kinh doanh - thương mại, văn hóa - du lịch, khoa học - kỹ thuật, nhà hàng - khách sạn, dịch vụ, truyền thông, báo chí...

5.2

Giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục như các trung tâm ngoại ngữ, các trường quốc tế và các trường từ trung học cơ sở đến cao đẳng, đại học khi có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.