Hướng dẫn

đăng ký 

xét tuyển

Phương thức sử dụng kết quả học bạ THPT

Phương thức tuyển thẳng học sinh có học lực lớp 10, 11, 12 đạt loại khá trở lên và hạnh kiểm xếp loại tốt

Phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 do Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức