Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, Trường phối hợp, liên kết với các trường đại học uy tín trong nước (Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Điện lực, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Luật TPHCM, Đại học Bách Khoa TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Đại học Mở TPHCM, Đại học Nha Trang) mở các loại hình: đào tạo tiền tiến sĩ, thạc sĩ, đại học VLVH, Từ xa, …