Các ngành đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, từ xa

 

Kỹ thuật điện

Tài chính Ngân hàng

Kỹ thuật năng lượng

Xây dựng

Quản trị kinh doanh

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ thực phẩm

Lưu trữ và Quản trị văn phòng

Kế toán

Nhân học

Công nghệ thông tin

Xã hội học

Luật

Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Luật kinh tế

Giáo dục tiểu học

Kỹ thuật Cơ – Điện tử

Giáo dục mầm non

Quản lý công nghiệp

Sư phạm Anh

Quản lý xây dựng

Ngôn ngữ Anh

Việt Nam học (Hướng dẫn viên Du lịch)

 

 

Phát hành hồ sơ:        Phòng Hành chính – Tổ chức

Điện thoại:                 07103. 894 050

Tư vấn tuyển sinh:      Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và

Chuyển giao công nghệ

Điện thoại:                 07103. 891 302

Địa chỉ:                       256 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa,

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.