Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo phương thức học bạ 

 

 Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2019  ( theo phương thức học bạ)

 Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học chính quy 2019 ( theo phương thức học bạ )