File Download

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

THÔNG TIN TUYN SINH CHÍNH QUY

& CƠ HI VIC LÀM NĂM 2019

NGÀNH ĐÀO TẠO

CÔNG VIỆC

SAU KHI TỐT NGHIỆP

NƠI CÔNG TÁC

Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101

(A00, A01, D01, D07)

70 chỉ tiêu

Nghiên cứu khoa học thông tin và máy tính; phát triển, ứng dụng các nguyên lý và phương pháp lập trình tính toán; thiết kế các hệ thống máy tính (đi sâu vào nền tảng trí tuệ nhân tạo) và giao diện sử dụng.

Tập đoàn, các cơ quan tổ chức, các viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong và ngoài nước, trường Đại học và Cao đẳng, cơ quan của các Bộ, Ngành; công ty phần mềm; các công ty, doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy học, công nghiệp 4.0.

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

(A00, A01, D01, D07)

80 chỉ tiêu

Thiết kế, phân tích, kiểm thử, triển khai và bảo trì các hệ thống phần mềm máy tính sử dụng các công nghệ, phương pháp và ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Tập đoàn, các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong và ngoài nước; lập trình viên, chuyên viên phát triển phần mềm, chuyên viên kiểm định, lập dự án, hoạch định chính sách phát triển phần mềm, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin

Mã ngành: 7480104

(A00, A01, D01, D07)

80 chỉ tiêu

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng các hệ thống dữ liệu, thông tin và tri thức, cung cấp thông tin và giao dịch điện tử trong các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, quản lý, y tế, nghiên cứu, giáo dục,…

Tập đoàn, các công ty phần mềm chuyên nghiệp; tư vấn thiết kế hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin cho các đơn vị có nhu cầu; cơ quan Nhà nước, công ty, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

Kỹ thuật hệ thống

công nghiệp

Mã ngành: 7520118

(A00, A01, C01, D01)

60 chỉ tiêu

Hoạch định kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch hoạt động cho đơn vị; kiểm tra sản phẩm, kiểm soát hoạt động bảo đảm chất lượng; hoạch định hoạt động và theo dõi tiến độ dự án; tính toán nhu cầu vật tư hỗ trợ thu mua; nhận và lưu kho đảm bảo an toàn và hiệu quả; trợ giúp thiết lập và duy trì hoạt động của hệ thống chất lượng ISO 9001; logistics (quản lý việc nhận và giao hàng để tiết kiệm chi phí vận chuyển).

Tập đoàn, các cơ quan quản lý Nhà nước về công nghiệp; các doanh nghiệp, công ty sản xuất – gia công, chế biến thực phẩm và thủy sản; các đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần (logistics), vận tải; các cơ sở giáo dục. Thực hiện vai trò cải tiến quá trình sản xuất như một chuyên viên kế hoạch, quản lý và đảm bảo chất lượng; kỹ sư năng suất, chuyên viên về dự án, cung ứng vật tư, kho vận, logistics,…

Quản lý

công nghiệp

Mã ngành: 7510601

(A00, A01, C01, D01)

70 chỉ tiêu

Chuyên gia hoạch định chiến lược công ty, xây dựng dự án đầu tư; phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống điều hành sản xuất, quản lý chuỗi cung cấp trong các ngành công nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp.

Tập đoàn, các cơ quan quản lý Nhà nước về công nghiệp, các doanh nghiệp; công ty sản xuất – dịch vụ, kinh doanh; các trung tâm nghiên cứu, tư vấn cải tiến chất lượng, quản lý sản xuất, tiếp thị; các cơ sở giáo dục; quản lý nhà máy, quản lý mua hàng, quản lý chất lượng, quản lý chuỗi cung ứng, tư vấn và quản lý nhân sự, tài chính kế toán và kinh doanh

Quản lý xây dựng

Mã ngành: 7580302

(A00, A01, C01, D01)

50 chỉ tiêu

Tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng trong các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng; Kỹ sư lập và thẩm định dự án đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng; Giám sát và nghiệm thu công trình về mặt tài chính, định mức và tổ chức lao động; Giám đốc dự án, giám đốc các tổ chức, doanh nghiệp trong  lĩnh vực xây dựng.

Tập đoàn, các ban quản lý dự án, các công ty tư vấn xây dựng, nhà thầu thi công công trình, các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất trong lĩnh vực xây dựng cũng như các đơn vị quản lý nhà nước về kinh tế, đầu tư xây dựng.

Công nghệ kỹ thuật

Công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102

(A00, A01, A02, C01)

60 chỉ tiêu

Phụ trách thiết kế, thi công, giám sát, thẩm định, nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; giám sát nội bộ, quản lý chất lượng, Chuyên viên tư vấn, lập dự toán, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế.

Tập đoàn, các doanh nghiệp thuộc công nghiệp xây dựng như các công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, các công ty xây lắp, các tổ chức quản lý đầu tư xây dựng, tham gia giảng dạy trong lĩnh vực xây dựng ở các trường đại học, cao đẳng…

Công nghệ kỹ thuật

Cơ điện tử

Mã ngành: 7510203

(A00, A01, A02, C01)

70 chỉ tiêu

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sử dụng các sản phẩm và vận hành, bảo trì hệ thống tích hợp cơ khí, điện tử và điều khiển như robot, xe tự hành, máy công cụ điều khiển số (CNC), hệ thống sản xuất linh hoạt, thiết bị bay, máy móc và dây chuyền tự động phục vụ sản xuất. Lập trình ứng dụng IoT, điều khiển thông minh cho các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giải tri.

Các cơ quan Nhà nước, các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực tư vấn, thiết kế, xây lắp, giám sát liên quan đến hệ thống cơ điện tử, chế tạo các máy móc tự động hóa, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất tự động. Các công ty trong lĩnh vực công nghệ Robot, trí tuệ nhân tạo (AI), lập trình ứng dụng IoT, nghiên cứu và giảng dạy trong các cơ sở giáo dục.

Công nghệ kỹ thuật

Điện, Điện tử

Mã ngành: 7510301

(A00, A01, A02, C01)

110 chỉ tiêu

Nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành các nhà máy điện, hệ thống truyền tải - cung cấp điện, điện công nghiệp và dân dụng, bảo trì hệ thống điện các nhà máy sản xuất; biến đổi và tích hợp các nguồn năng lượng vào hệ thống điện năng; thiết kế và chế tạo máy điện, thiết bị điện công nghiệp và dân dụng.

Tập đoàn, các cơ quan Nhà nước, các công ty tư vấn, xây lắp điện, các doanh nghiệp, nhà máy điện, nhà máy sản xuất có sử dụng điện, các cơ sở giáo dục.

Công nghệ kỹ thuật

Điều khiển và Tự động hóa

Mã ngành: 7510303

(A00, A01, A02, C01)

60 chỉ tiêu

Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và vận hành, bảo trì các thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá trong hầu hết các ngành, các lĩnh vực công nghiệp, quốc phòng-an ninh, xây dựng, giao thôngvận tải, y tế và dân dụng.

Các viện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nhà máy điện, các công ty tư vấn, thiết kế, xây lắp, giám sát liên quan đến công nghệ điều khiển và tự động hóa, các nhà máy sản xuất trong và ngoài nước, các cơ sở giáo dục.

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

(A00, B00, D07, D08)

100 chỉ tiêu

Làm kỹ sư tổ chức điều hành sản xuất, quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm; hoặc nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt, vận hành và quản lý kỹ thuật các dây chuyền sản xuất thực phẩm; hoặc có thể trở thành chuyên gia tư vấn dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh, các cơ sở sản xuất thủy hải sản, lương thực, thực phẩm,… hoặc công tác tại các cơ quan quản lý, kiểm định, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chế biến và bảo quản sản phẩm thực phẩm

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

(A02, B00, D07, D08)

50 chỉ tiêu

 

Làm kỹ sư điều hành sản xuất, quản lý và đảm bảo chất lượng các sản phẩm công nghệ sinh học; hoặc chuyên viên kiểm nghiệm, xét nghiệm, phân tích mẫu thực phẩm, bệnh phẩm hoặc có thể trở thành cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành.

Làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh, các cơ sở sản xuất ứng dụng CNSH trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, y học, năng lượng sinh học…; hoặc công tác nghiên cứu tại các Viện, Trường, Trung tâm; đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngành CNSH được xem là một trong các trụ cột chính tác động sâu sắc và rộng rãi đến đời sống xã hội và sản xuất..

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

(A00, A01, C01, D01)

40 chỉ tiêu

Lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ. Quá trình này bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa.

Làm việc tại các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, công ty vận tải hay các phòng ban như: phòng mua, phòng bán, phòng xuất nhập khẩu, phòng cung ứng vật tư, phòng dịch vụ khách hàng, phòng quản lí kho vận,... của hàng trăm doanh nghiệp có nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhỏ.

Khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480109

(A00, A01, D01, D07)

40 chỉ tiêu

Phân tích, khám phá tri thức từ dữ liệu lớn nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp trong việc ra quyết định. KHDL giữ vai trò lớn trong thế kỷ 21 trong cuộc chạy đua công nghệ số, làm chủ các nguồn dữ liệu lớn.

Tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Facebook, Lazada, Tiki, Grab…ứng dụng KHDL và tuyển dụng số luợng lớn nhân sự ngành này nhằm đầu tư tăng trưởng kinh doanh; đặc biệt trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0, khi mọi lĩnh vực được số hóa và công nghệ thay thế con người.

 

Phương thức xét tuyển: dựa vào kết quả thi THPT quốc gia; dựa vào kết quả học tập THPT (theo kết quả học tập của học bạ ba năm lớp 10, 11, 12); ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Số 256 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại liên hệ: 02923.898167, Website: www.ctuet.edu.vn

Facebook: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ