1. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển chọn 1 trong 2 cách sau (chỉ được điều chỉnh 01 lần)
- Ngày 22/7/2019 đến 17 giờ ngày 29/7/2019: điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng phương thức trực tuyến.
- Ngày 22/7/2019 đến 17 giờ ngày 31/7/2019 (gồm phiếu số 1 và 2): điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu nộp tại Trường THPT.
2. Ngày 06/8/2019 đến 08/8/2019: Nhà Trường thực hiện quy trình xét tuyển.
3. Trước 17 giờ ngày 09/8/2019: Nhà Trường công bố kết quả.
4. Trước 17 giờ ngày 15/8/2019: thí sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học (qua thời gian này coi như thí sinh không học).

    Phiếu điều chỉnh nguyện vọng